פיתוח תמונות תוך חצי שעה באיכות HD

   צילום תמונות פספורט לדרכון, ת"ז ולויזה האמריקאית ושגרירויות זרות

Siblings
Bride's Bouquet
Family Portrait 3
Windswept Hair
Sunset on the Beach
Piggyback Ride
Rest Break
Newborn Photoshoot
A Couple & Their Cat
הגדלת תמונות לפוסטר:
 • 40 * 30 
 • 45 * 30
 • 60 * 40
 • 70 * 50
 
 • 90 * 60 
 • 100 * 70
 • כל גודל ע"פ בקשת הלקוח
גדלים לפיתוח:
 • 15 * 10 
 • 18 * 13
 • 20 * 15
 • 30 * 20