מסגרת מעיין 6 תמונות:
3 תמונות בגודל 10X15
3 תמונות בגודל 10X10

מסגרת לבנה 6 תמונות

₪169מחיר

    להעלאת תמונות