מסגרת מעיין 4 תמונות, רוחבית
2 תמונות בגודל: 10X10 ס"מ
2 תמונות בגודל 10X15 ס"מ

מסגרת 4 תמונות רוחבית

₪129מחיר

    להעלאת תמונות